ลวดเชื่อมเลซอร์ใช้กับวัสดุอะไรได้บ้าง Laser welding wire

ลวดเชื่อมเลเซอร์มีหลากหลาย ลวดเชื่อมสแตนเลส ลวดเชื่อมอลูมิเนียม