EBW-W240-SD / 4000W

Specifications

Fiber Interface QBH , QD

Clear Aperture 35 mm

Collimator Focal Length 100 mm, 150 mm
Focusing Focal Length

200 mm, 250 mm
300 mm, 400 mm
500 mm

CCD Type -C , -CS

Cover Glass
Collimation Side 30 mm * 1.5 mm 0
Fosucing Side 38 mm * 2 mm

Assist gas Pressure
– Air Protection 10 – 25 L/min
– Air Knife 6 bar

Category:

EBW-W240-SD / 4000W

Laser Head Welding

หัวเชื่อมเลเซอร์ EBW-W240-SD / 4000 วัตต์

 

High Compatibility

Compatible with the wavelength range of mainstream fiber lasers
in the market, as well as a variety of optical fiber interfaces, lenses
and nozzle fittings which can reduce the procurement costs.

 

Efficiency Cooling

Both collimating and focusing lens have excellent watercooling
which can work stably for a long time and prolong service life.

 

Excellent Welding Effect

With the optimized optical design, easy to realize the deep
penetration welding, Larger depth-to-width ratio of the welding,
more favorable to weld meduim and thick plate.

 

High Dustproof

Double protection lens design, effectively prevent the damage
of the lens caused by filling ash, which prolong the service life of the welding head

 

Various Extension Module
The CCD and Laser vision seam tracking interfaces can be expanded, easier to achieve automatic welding

 

High – Quality Airflow
By using smooth and efficient fluid structure design, the coaxial, side shaft protection nozzle and air knife can obtain the best
protection effect of the molten pool an the blow-down effect of the welding slag

 

ความเข้ากันได้สูง

เข้ากันได้กับช่วงความยาวคลื่นของไฟเบอร์เลเซอร์กระแสหลัก ในตลาดตลอดจนอินเทอร์เฟซใยแก้วนำแสงที่หลากหลาย, เลนส์ และอุปกรณ์หัวฉีดซึ่งช่วยลดต้นทุนการจัดซื้อ

 

ประสิทธิภาพการทำความเย็น

ทั้งเลนส์ collimating และโฟกัสมีการระบายความร้อนด้วยน้ำที่ยอดเยี่ยม ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างเสถียรเป็นเวลานานและยืดอายุการใช้งาน

 

ผลการเชื่อมที่ยอดเยี่ยม

ด้วยการออกแบบด้านออปติคัลที่ปรับให้เหมาะสมที่สุด ง่ายต่อการรับรู้ถึงความลึก การเชื่อมแบบเจาะ, อัตราส่วนความลึกต่อความกว้างที่มากขึ้นของการเชื่อม, เหมาะกว่าในการเชื่อมแบบ meduim และแผ่นหนา

 

กันฝุ่นสูง

การออกแบบเลนส์ป้องกันสองชั้นป้องกันความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของเลนส์ที่เกิดจากการเติมเถ้าซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของหัวเชื่อม

 

โมดูลส่วนขยายต่างๆ

อินเทอร์เฟซการติดตามตะเข็บ CCD และ Laser Vision สามารถขยายได้ ง่ายต่อการเชื่อมอัตโนมัติ

 

กระแสลมคุณภาพสูง

ด้วยการใช้การออกแบบโครงสร้างของเหลวที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ หัวโคแอกเซียล แกนป้องกันเพลาข้าง และมีดลมจะได้สิ่งที่ดีที่สุด ผลการป้องกันของสระหลอมเหลว ผลกระทบจากการเป่าลงของตะกรันเชื่อม

 

 

Laser Head Welding EBW-W240-SD / 4000 W

 

Laser Head

The laser head is one of the key components of a fiber laser machine. Which is as important as a laser generator with these two parts working together. For use in steel, stainless steel or various materials as we need

Working principle of laser head
 • High frequency laser beam and high density will be generated from the laser source
 • The laser beam is directed to the focus lens and gathers the laser beam at this point.
 • When the laser beam is converged and traveled through the focus lens, it penetrates the nozzle and combines with the gas to melt the material such as steel, stainless steel, aluminum, etc. to be heated.
Components of the laser head

Laser head is a device used to cut various workpieces of fiber laser cutting machines. which has the following main components:

 • Nozzle is a device used to control the release of various gases such as oxygen (o2) and nitrogen (N2) to cut the workpiece with the desired efficiency. which will look like a cone with a hole in the middle to allow the laser beam and the gas through to the workpiece to be cut is divided into 2 main types as follows: Single-layer nozzle
  • Single-layer nozzle will have a single-layer inner loop. Use with nitrogen gas (N2) or air (Air), mostly used to cut stainless steel, aluminum and copper, which the hole size will have different sizes (small – large holes), so you have to choose. Use according to the thickness of the material to be cut. The thicker the material, the larger the nozzle head should be chosen in order to achieve a beautiful workpiece. and better quality
  • Double-layer nozzle has a shape similar to that of Single-layer nozzle, different from that it has 2 inner rings, suitable for cutting steel, brass by using oxygen gas (O2) which has the same principle as single-layer. There will be a hole size from small to large as well. Most of the material of the nozzle head is made of brass. plated with nickel or chrome
  • Protection lens is a lens whose function is to prevent unwanted objects from splashing and causing damage to the fiber laser cutting head. which is another important part in laser cutting steel or cut stainless steel Because the condition of the protection lens affects the cutting quality of the workpiece as well, if the protection lens is dirty or foreign matter is attached to the lens This will cause the laser beam coming out of the cutting head to pass to the nozzle head. Not centering the hole, thus causing the laser beam to be refracted. The surface of the workpiece may not be of the desired quality. Or cut the iron without breaking as well. The protection lens also prevents Cassia. Or iron water splashes back and hits the laser head as well.
หัวเลเซอร์ (Laser  Head)

หัวเลเซอร์ (Laser  Head) เป็นหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญของเครื่องเลเซอร์ไฟเบอร์

ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กับเครื่องกำเนิดแสงเลเซอร์โดยทั้ง 2 ส่วนนี้จะทำงานร่วมกัน

เพื่อใช้ในงานเหล็ก สแตนเลส หรือวัสดุต่างๆตามที่เราต้องการ

หลักการทำงานของหัวเลเซอร์
 • ลำแสงเลเซอร์ที่มีความถี่สูง และหนาแน่นสูงจะถูกกำเนิดจากแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ (Laser source)
 • ลำแสงของเลเซอร์นั้นจะวิ่งไปที่ focus lens และทำการรวบรวมแสงเลเซอร์ไว้ที่จุดนี้
 • เมื่อลำแสงเลเซอร์ถูกรวมกัน และวิ่งผ่าน focus lens ทะลุไปที่ nozzle ไปรวมกับแก๊สเพื่อที่จะทำการหลอมละลายวัสดุนั้นๆ เช่น เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม เป็นต้น ให้เกิดความร้อน
ส่วนประกอบของหัวเลเซอร์

หัวเลเซอร์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดชิ้นงานต่างๆของเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ ซึ่งมีส่วนประกอบหลักๆ ดังต่อไปนี้

 • Nozzle คือ อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมในการปล่อยแก๊สต่างๆ เช่น ออกซิเจน (o2) ไนโตรเจน (N2) ให้ตัดชิ้นงานได้มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นทรงกรวยมีรูตรงกลางเพื่อให้ลำแสงเลเซอร์ และแก๊สผ่านไปยังชิ้นงานที่ต้องการตัด จะแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆดังนี้Single-layer nozzle
  • Single-layer nozzle จะมีลักษณะวงในชั้นเดียว ใช้กับแก๊สไนโตรเจน (N2) หรือ ลม (Air) ส่วนมากจะใช้ในการตัดสแตนเลส อลูมิเนียม และทองแดง ซึ่งขนาดของรูจะมีขนาดที่แตกต่างกัน (รูขนาดเล็ก – ใหญ่) ดังนั้นต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับความหนาของวัสดุที่ต้องการตัด ยิ่งวัสดุมีความหนาควรที่จะเลือกหัว nozzle ที่มีรูขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะให้ได้ชิ้นงานสวยงาม และคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
  • Double-layer nozzle จะมีรูปทรงที่คล้ายกับแบบ Single-layer nozzle แตกต่างกันที่จะมีวงใน 2 ชั้น เหมาะกับการใช้ตัดงานเหล็ก ทองเหลือง ด้วยการใช้แก๊สออกซิเจน (O2) ซึ่งมีหลักการเดียวกับ single-layer โดยจะมีขนาดของรูตั้งแต่เล็ก – ใหญ่ เช่นเดียวกัน โดยส่วนมากวัสดุของหัว nozzle จะทำจากทองเหลือง ชุบด้วยนิเกิล หรือโครเมียม
  • Protection lens คือ เลนส์ที่มีหน้าที่ปกป้องวัตถุที่ไม่พึงประสงค์กระเด็นเข้าไปทำให้เกิดความเสียหายต่อหัวตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งส่วนที่มีความสำคัญในการตัดเหล็กด้วยเลเซอร์ หรือตัดสแตนเลส เนื่องจากสภาพของ protection lens มีผลกระทบต่อคุณภาพการตัดในชิ้นงานนั้นๆด้วย ถ้าเกิด protection lens มีความสกปรก หรือมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่เลนส์ จะทำให้ลำแสงเลเซอร์ที่ออกมาจากหัวตัดส่งผ่านไปที่หัว nozzle ไม่ได้ตรงศูนย์กลางรูทำให้เกิดการหักเหของลำแสงเลเซอร์ดังนั้น ผิวของชิ้นงานอาจจะมีคุณภาพไม่ดีตามที่ต้องการ หรือตัดเหล็กไม่ขาดได้อีกด้วย อีกทั้ง protection lens ยังป้องกันขี้เหล็ก หรือน้ำเหล็กกระเด็นย้อนกับเข้าไปโดนหัวเลเซอร์ได้อีกด้วย
Shopping Cart

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
Scroll to Top